Nowasoft Sp. z o.o. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm i instytucji w zakresie techniczno-informatycznym. Tworzenie i oferowanie nowoczesnych produktów, szybka realizacja usług, jak również proste zasady współpracy i korzystne warunki cenowe, to istotne elementy naszej filozofii działania.

Misja

Misja Nowasoft Sp. z o.o.

 

Naszą podstawową misją jest pomagać naszym Klientom osiągnąć sukces poprzez zajmowanie się tym co najlepiej potrafimy, czyli wszystkimi sprawami związanymi z dziedziną informatyki. Chcemy świadczyć na rzecz Klientów kompleksową obsługę informatyczną oraz wdrażać najnowocześniejsze urządzenia i programy, i w ten sposób stwarzać dla nich komfortowe warunki prowadzenia działalności.


Zgodnie z wyznawaną przez nas filozofią chcemy budować trwałe relacje z Klientami, oparte na wzajemnym zaufaniu, profesjonalnej obsłudze i odpowiedzialności za bezpieczeństwo i bezawaryjną pracę systemów naszych Klientów.


Mottem naszej pracy jest profesjonalna obsługa każdego Klienta. Profesjonalizm rozumiemy jako zbiór zasad określających klarowną organizację firmy i jasne procedury działania mające zapewnić realizację naszych celów. Profesjonalizm to także uczciwość i sympatia w stosunku do naszych Klientów. Każdy Klient traktowany jest indywidualnie, a firma obsługuje go zawsze w jeden sposób - najlepiej jak tylko można w danych okolicznościach.

 

Cele Nowasoft Sp. z o.o.

 

  • Klienci

 

Dostarczać Klientom wyraźnych ekonomicznych korzyści i satysfakcji z oferowanych przez nas systemów i usług informatycznych o najwyższej jakości. Realizując zamiary i spełniając oczekiwania Klientów zbudować wzajemną lojalność i uznanie.

 

 

  • Zysk


Osiągać zamierzone zyski, gdyż stanowi to istotę działalności przedsiębiorstwa i jest tożsame z uzyskiwaniem środków niezbędnych dla rozwoju i realizacji naszej misji.

 

 

  • Sposób działania


Działać w obszarach, w których wykorzystanie oferowanych przez nas technologii jest opłacalne dla Klientów, daje im możliwość rozwoju i przynosi zyski. Zapewniać bardzo szeroki zakres produktów i usług uwzględniających specyfikę rynkową, standardy branżowe i wymagania indywidualne użytkowników. Umożliwić pełne wykorzystanie zalet i możliwości systemów informatycznych przy najniższym koszcie zakupu i eksploatacji.

 

 

  • Rozwój


Stale rozwijać się, badać oczekiwania Klientów, dostosowywać swoją ofertę i zaspakajać ich faktyczne potrzeby . Dbać o jakość produktów i usług stale analizując ich przydatność dla odbiorców.

 

 

  • Pracownicy firmy


Zapewnić pracownikom bezpieczeństwo zatrudnienia związane z wynikami ich działalności oraz przyjazne miejsce pracy umożliwiające realizację aspiracji zawodowych i osobistych. Doceniać ich osiągnięcia i zagwarantować uczestnictwo w sukcesie firmy.

Copyright © 2011 Nowasoft. All right reserved.
Created by MadKittens Interactive